Odstrzał sanitarny dzików na obwodzie 124

Zarząd Koła informuje Kolegów o obowiązku wykonywania odstrzału sanitarnego, jak również pozyskiwania dzików z rocznego planu łowieckiego. Dotyczy to wszystkich kolegów myśliwych. Po odstrzały sanitarne proszę zgłaszać się do łowczego.

W związku z poniższym rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, na obwodzie 124 mamy do pozyskania kolejnych 8 szt dzików.

akt(17)

Dodatkowe polowania zbiorowe

W związku z dużą ilością dzików na obwodzie 225 Zarząd Koła zaplanował trzy dodatkowe polowania na obwodzie 225. Odbędą się 30.12.2017, 14.01.2018 oraz 27.01.2018. Aktualny plan polowań dostępny jest po zalogowaniu na stronie:

http://ekepi.com/logowanie.php

W celu zalogowania należy podać Nazwisko i nr PESEL (jeśli jest w bazie danych programu).